Sövde Musteri ligger mittemot Sövdesjön i ett vackert gammalt tegelhus från 1894. Byggnaden var mellan 1894 och 1956 ett mejeri, där bönderna i Sövde, Blentarp och Ilstorp lämnade sin mjölk. Enligt gamla berättelser var konkurrensen mellan bönderna hård och det sägs att en bonde fick köra mjölken mellan Everlöv och Sövde under en hel månad för endast 29 kronor.

Under andra världskriget störtade ett tyskt jaktplan bara 50 meter från mejeriet i Sövde. Tyvärr landade det rakt på en svensk soldat som kom cyklandes på byvägen och både han och de två piloterna omkom omedelbart.

1956 levererades den sista mjölken från mejeriet och byggnaden gjordes om till musteri. Det var Erik ”bryggare” Nilsson som tog över. Han hade sedan 1927 mustat äpplen i Sjöbo, men såg nu möjligheten att flytta ut ur de trånga lokalerna och utöka sin verksamhet. I sex år var Erik mustare i Sövde, men av åldersskäl överlät han 1963 musterirörelsen till köpman Ivan Persson och hans hustru Linnea från Bjärsjölagård. Under de tolv år paret drev musteriet rustade de upp och moderniserade lokalerna för en rationellare drift. Det fanns ett tiotal personer anställda under högsäsongen.

1975 såldes musteriet till förvaltare Hans Ohlsson och hans hustru Ada. Paret drev musteriet på heltid under högsäsongen, men arbetade på annat håll under lågsäsongen.

1984 tog Göran och Gun Banke över musteriet. Familjen kom närmast från Åhus, där Göran arbetat som konsulent på ett livsmedelsföretag. Familjen utvecklade några nya produkter, bland annat äppleglögg, cider och bordsvatten.

Traditionen lever vidare och det anrika musteriet drivs sedan 2009 av familjen Håkansson. Fabriken har rustats upp och förutom nya mustsorter tar vi fram och utvecklar hantverksmässig sider, äppledestillat och vår populära Äpplefrost. På gårdsplanen hittar du förutom vår butik även vårt lilla äppledestilleri.